Ympäristömelun mittaus

In by Digi

Suoritamme valmistuviin asuinkerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin ympäristömelun mittauksia ja mittaussuunnitelmia. Rakennusaikaiseen melumittaukseen kuuluvat mm. leikki- ja piha-alueiden äänitasomittaukset, parvekelinjaston äänitasomittaukset ja osin myös julkisivun äänitasoerojen mittaukset.

Ympäristömelumittauksissa saatuja äänitasoja verrataan mm. Suomen rakennusmääräyskokoelmassa annettuihin arvoihin. Muita raja-arvoja esitellään esim. ympäristöministeriön ympäristoppaissa, valtioneuvoston päätöksissä, asumisterveysasetuksessa sekä Valviran ohjeistuksissa. TermoLog Oy:n mittaajilla on voimassaolevat sertifikaatit sekä rakennusakustiikan että ympäristömelun mittauksiin, mikä takaa palvelun laadun.

Rakennusvalvonnan ja tilaajan vaateet vaihtelevat, rakennusvalvonnan vaatimukset vaihtelevat ennen kaikkea paikkakunnittain. Kohteet jotka ovat alttiita tieliikenne-, raide-, lento- tai teollisuusmelulle huomioidaan poikkeuksetta rakennuskaavassa erityisvaatein. Hyvin usein näiden melulle altistuvien kohteiden päivä- ja yöajan keskiäänitasot todennetaan mittaamalla.

Ota yhteyttä
Image

Ympäristömelun läpipääsy haittaa elämänlaatua ja laskee rakennuksen arvoa


Ympäristömelun tiedetään olevan hyvin paljon elämänlaatua heikentävä tekijä, koska ulkoa kuuluvat äänet häiritsevät päivittäistä olemista sekä yöunta. Mikäli melu on hyvin häiritsevää, se voi jopa laskea kiinteistön arvoa ja vaikeuttaa ostajan saamista.

Kun ympäristömelu mitataan, niin se voidaan huomioida ja poistaa tehokkaasti. Näin kiinteistön arvo nousee ja asukkaiden elämänlaatu paranee. Myös toimistorakennuksissa ja muissa julkisissa rakennuksissa ympäristömelu on syytä huomioida.

TermoLog Oy:n mittaajilla on voimassaolevat sertifikaatit sekä rakennusakustiikan että ympäristömelun mittauksiin. Ympäristömelun ja rakennusakustiikan mittaukset suoritetaan lain vaatimukset täyttävillä luokan 1 tarkkuusmittareilla. Laitteemme ovat aina asianmukaisesti kalibroidut.


Image
Image
Image

Ympäristömelun läpipääsy haittaa elämänlaatua ja laskee rakennuksen arvoa


Suoritamme ympäristömelumittauksia pääasiassa Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla (Helsinki - Espoo - Vantaa -akselilla). Jos kohde sijaitsee muualla, niin se ei silti ole meille ongelma. Ota siis yhteyttä.

Soita, laita sähköpostia tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, mikäli tarvitset ympäristömelumittausta tai haluat kysyä siihen liittyviä kysymyksiä. Me autamme sinua mielellämme!


Ota yhteyttä