Kalusto

lämpökamerat

FLIR E85 Lämpökamera:

FLIR E85 lämpökameramme tekniset ominaisuudet täyttävät uusimman lämpökuvausohjeistuksen (RT 14-11239) mukaiset tiukimmat vaatimukset.

 • vaadittava lämpötilaero 10 astetta
 • suuri resoluutio 110592 pikseliä
 • suuri herkkyys < 0,03 °C
 • laaja lämpötila-alue -20 – +650 °C
 • 3 pistetyökalua
 • 3 aluetyökalua
 • useita käytettäviä väripaletteja
 • still-kuvien lisäksi myös lämpövideointi
 • erittäin terävä ja visuaalinen MSX-kuvausmoodi
 • Laadukasta raportointia FLIR Report Studio -ohjelmiston avulla

FLIR E85 edustaa ehdottomasti lämpökuvauksen terävintä kalustokärkeä ! Laadukaskin kalusto vaatii kuitenkin ajantasaisen kalibroinnin ja VTT-sertifioidun mittaajan vastaamaan tuloksen oikeellisuudesta.

Ota meihin yhteyttä

Cirrus CR171 -mittarit

Cirrus CR171 -mittarit:

Cirrus CR171 -mittarit ovat tarkkuusluokan 1 ammattimittareita jotka hyväksytään rakennusakustiikan ja ympäristömelun vaativissa mittaussoveluksissa käytettäviksi.

Cirrus CR171 soveltuu monipuoliseen äänitasomittaukseen. Laite mahdollistaa myös kenttäkäytön GSM verkon välityksellä jolloin mittaustulokset voidaan etäisesti ladata esimerkiksi metsässä olevasta äänitasomittarista toimistossa olevaan tietokoneeseen. Mittausajat voivat olla hyvinkin pitkiä erilaisten ulkoisten virtalähteiden ansiosta. Laadukaskin kalusto vaatii ajantasaisen kalibroinnin ja sertifioidun mittaajan vastaamaan tuloksen oikeellisuudesta.


 • Tyyppihyväksytty tarkkuusluokan 1 mittari
 • 1:1 ja 1:3 oktaavikaistat
 • Sound level, Leq, LAeq, Peak, Max, Dose, NR/NC käyrät
 • A-, C- ja Z-painotukset
 • Datalogging
 • Monipuolinen Noise Tools -ohjelmisto kaiken kerätyn datan analysointiin ja jatkokäsittelyyn.
Ota meihin yhteyttä

Vaisala HM40 -tuoteperheen mittari

Vaisala HM40 -tuoteperheen mittarit:


Käytössämme on ammattikäyttöön tarkoitettuja, alan standardeiksi muodostuneita Vaisala HM40 -tuoteperheen mittareita ja antureita rakennekosteusmittauksiin sekä Vaisala Humicap -antureita mm. betonin suhteellisen kosteuden mittauksiin.

Pinta- ja painokosteuslaitteistona käytämme maailmanlaajuisesti luotettuja Gann-mittareita ja Gann B50 -antureita.

Mittaajamme ovat VTT-sertifioituja kosteudenmittauksen ammattilaisia.


 • Vaisala HM41 mittari anturiliitännöillä
 • Kosteuden mittausalue 0 … 100 %RH
 • Käyttölämpötila-alue -40 … +100 °C
 • Tarkkuus 1 %rH
 • Vaisala HM42 -ohutanturit, mittaustarkkuus 1,5 %rH
 • Vaisala HM46 -anturit, mittaustarkkuus 1,5 %rH
 • Vaisala Humicap -anturit betonin porareikämittauksiin
 • Gann, pintakosteus ja puun painokosteus (p-%)
 • B50 -anturi pintakosteudenmittauksiin
 • piikkianturi puun painokosteuden mittauksiin

Ota meihin yhteyttä

Corentium Pro radonilmaisin

Corentium Pro radonilmaisin:

Corentium Pro radonilmaisin on alan uusinta uutta ja tarjoaa monissa tilanteissa riittävän tarkkaa pikamittausta, jopa 1 vrk kesto perinteiseen kahden kuukauden mittausjaksooon verrattuna.


 • Havaitsin : digitaalinen alphaspektrometri
 • Skaala 0 – 100000 Bq/m3
 • Mittausepävarmuus, 1 vrk mittaus <7 % + 5 Bq/m³
 • Mittausepävarmuus, 7 vrk mittaus <5 % + 2 Bq/m³
 • Toimintaympäristö 4°C – + 40°C
 • Rekisteröi myös sisäilman lämpötilan, ilmankosteuden ja painetason

Corentium Pro edustaa ehdottomasti radonmittauksen terävintä kalustokärkeä !


Ota meihin yhteyttä

Retrotec 6100 -sarjan puhaltimet

Retrotec 6100 –sarjan tiiviysmittalaitteistot:

Markkinajohtajan Retrotec 6100 -sarjan puhaltimemme ovat todella tehokkaita, alan viimeistä huippua ja Retrotec -tuotelinjan lippulaivoja. Retrotec 6100 suunnittelussa on silmällä pidetty jatkuvaa käyttöä ja korkeiden yli- ja alipaineiden aikaansaamista ilman huolta puhaltimen ylikuumenemisesta. Käytössämme on yhteensä 3 puhallinta joilla alipaineistamme suuriakin kokonaisuuksia aina 60.000 m3 ilmatilavuuteen asti. Puhallinlaitteistot integroidaan saumattomasti langattomiin DM32 -paine-eromittareihin sekä kannettaviin tietokoneisiin. Ohjelmistot tuottavat huipputarkkaa raportointia jonka muokkaamme asiakkaalle sopivampaan muotoon lopulliseksi kohderaportiksi. Laitteet ovat aina asianmukaisesti kalibroidut ja tiiviysmittaajien osaamisesta kertovat VTT-sertifioinnit ovat ajantasaisia.


Ota meihin yhteyttä