View Post

Lämpökuvaus

In by Digi

TermoLog Oy on lämpökuvauksissa Etelä-Suomen johtava palvelutoimittaja. Asiakkaisiimme kuuluvat johtavat rakennuttajat ja urakoitsijat sekä yksityisellä että kuntasektorilla. Palvelemme myös yksityisasiakkaita. Lämpökuvauksessa panostamme selkeään ja joustavaan palveluun sekä raportoinnin laadukkuuteen, jotta …

View Post

Tiiviysmittaus

In by Digi

Rakennuksen ilmatiiviyden mittaaminen on merkittävä osa rakennusaikaista laadunvalvontaprosessia. Tiiviysmittaus suoritetaan uudenaikaisella kalustollamme, jonka avulla saamme selville ilmanvuotoluvun. Ilmanvuotoluku siirretään sellaisenaan osaksi rakennuksen kokonaisenergialaskentaa. Yksinkertaistettuna ilmanvuotoluku muodostetaan rakennuksen ulkovaipan pinta-alasta sekä …

View Post

Rakennusakustiikan mittaus

In by Digi

Äänitasomittaukset jaotellaan karkeasti rakennusakustiikan mittauksiin ja ympäristömelun mittauksiin. Rakennusakustiikan mittauksia ovat mm. väliseinien/välipohjien ilmaäänen eristävyyden mittaukset, välipohjien askeläänien mittaukset, julkisivujen äänierotasoluvun mittaukset sekä rakennuksen LVISA-laitteista aiheutuvien ekvivalenttitasojen mittaukset.

View Post

Ympäristömelun mittaus

In by Digi

Suoritamme valmistuviin asuinkerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin ympäristömelun mittauksia ja mittaussuunnitelmia. Rakennusaikaiseen ympäristömelumittaukseen kuuluvat mm. leikki- ja piha-alueiden äänitasomittaukset, parvekelinjaston äänitasomittaukset ja osin myös julkisivun äänitasoerojen mittaukset.

View Post

Kosteuskartoitus

In by Digi

Suoritamme rakennusaikaisia kosteusmittauksia sekä kosteusvauriokartoituksia vahinkotapauksissa (esim. vesijohtovuodot). Suoritamme myös betonivalujen RH-mittauksia porareikä- ja koeputkimenetelmillä. Käytössämme on mm. Vaisalan, Gannin ja Rotronicin mittalaitteita ja antureita. Palvelumme laadun takaa VTT:n myöntämä …

View Post

Radonmittaus

In by Digi

Radon on radioaktiivinen kaasu, joka on tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja Suomessa. Radioaktiivista radon-kaasua ei voi nähdä, haistaa tai maistaa. Siksi radonmittaus jää ainoaksi tavaksi todeta sisäilman radonpitoisuus. Radonmittaus …