Radonmittaus

In by Digi

Mitä radon on?

Radon on radioaktiivinen kaasu, joka on tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja Suomessa. Radioaktiivista radon-kaasua ei voi nähdä, haistaa tai maistaa. Siksi radonmittaus jää ainoaksi tavaksi todeta sisäilman radonpitoisuus. Radonmittaus on hyvin suositeltavaa tehdä jo rakennusvaiheessa, koska sen torjunta on vielä tällöin suhteellisen helppoa ja edullista. Jälkikäteen suoritettuna radontorjunta saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Lisäksi terveyshaittoja on voinut jo ilmetä.

Sisäilman radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Radonia syntyy maaperässä jatkuvasti ja kaasumaisen olomuotonsa ansiosta se pääsee liikkumaan tehokkaasti maa- ja kallioperästä rakennuksen epätiiviyskohtien kautta huoneistojen sisäilmaan. Siksi suosittelemmekin kaikkiin rakennuksiin suoritettavaksi myös tiiviysmittauksen.

Radonmittaus

Milloin radonpitoisuus on vaarallisen korkea?


Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan esimerkiksi asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Rakennukset ja huoneistot tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3.

Mikäli radonpitoisuus on 200-400 Bq/m3, suositellaan tarkoituksenmukaisia, helposti tehtäviä korjauksia, jotta radonpitoisuutta voitaisiin alentaa. Radonpitoisuuden ylittäessä 400 Bq/m3, ovat korjaustoimet jo välttämättömiä, koska keuhkosyövän riski kasvaa 16% aina kun radonpitoisuus kasvaa 100Bq/m3. Mikäli huoneilman radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m3, huonetilan radonturvallisuus katsotaan riittäväksi, eikä terveyshaittoja synny.

Radonmittauksia suoritetaan perinteisellä 2 kuukauden mittausjaksolla, mutta myös pikamittauksina. 1 vuorokauden radonpikamittauksella päästään noin 7% virhemarginaaliin, 7 vrk mittauksella saavutetaan 5% virhemarginaalitaso. Suoritamme tilauksesta kaikkia edellämainittuja mittausmuotoja.

Radonkorjaus suoritetaan yleensä lisätiivistyksillä tai radonimureilla, mutta ennen sitä kartoitetaan korkeiden radonpitoisuuksien syyt. Huono ilmanvaihto, heikko ilmatiiviys ja jatkuva huoneiston korkea alipaine ovat tyypillisiä korkeiden radonpitoisuuksien syitä.

Luotettavat tulokset tuovat myös tilaajaan tai urakoitsijan toimintaan varmuutta ja luotettavuutta, mitä rakennusalalla arvostetaan paljon.

Ota yhteyttä!


Teemme radonmittauksia erityisesti Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla (Helsinki – Espoo – Vantaa -akselilla). Jos mittauskohde sijaitsee muualla, niin se ei kuitenkaan ole ongelma. Katsomme projektit aina tapauskohtaisesti. Ota siis yhteyttä niin saat luotettavia tuloksia kiinteistösi radonpitoisuuksista.

Soita, laita sähköpostia tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Autamme sinua mielellämme.

Ota yhteyttä