Finavian uusi terminaalilaajennus käyttöön Helsinki-Vantaan lentokentällä

In Yleinen by pekka

Finavian uusi terminaalilaajennus käyttöön Helsinki-Vantaan lentokentällä

Lemminkäinen Talo Oy:n urakoiman uudisrakennuksen koko on noin 3000 neliömetriä, laajennus toi lentokentän käyttöön 12 uutta lähtöporttia. Uudet tilat tarjoavat lisäkapasiteettia noin tuhannelle matkustajalle ja 12 asematasobussille.

Käyttöönottotesteihin kuuluivat mm. TermoLog Oy:n suorittama rakennuksen ilmatiiviystesti, jota edelsi mittavan testaussuunnitelman laatiminen. Pelkästään ilmanvaihtoon liittyvien koneiden ja kanaviston määrä rakennuksessa on mittava ja suunnitelma kattoikin ilmanvaihdon hallitun alasajon ja kanaviston tiivistämisen tiiviystestiä silmälläpitäen. Tarkistettavaa riitti myös rakennuksen lukuisissa muissa läpivienneissä, tekniikkatunneleissa sekä sähkönousuissa.

Terminaalirakennuksen ilmatilavuus on lähes 40.000 m3, joten myös tiiviystestin suorittamiseen tarvittava paineistuskalusto oli mittava. Terminaalirakennus alipaineistettiin viiteen eri painetasoon, aina -70 pascalin alipainetasoon asti. Ohjelmistot ja paineistimiin kytketyt automaattiset manometrit tarkkailivat jatkuvasti vuotoilmavirran määrää. Vuotoilmavirran määrä -50 pascalin alipaineessa on tiiviystesteissä ratkaiseva arvo jolla rakennuksen tiiviysluokitus määriteltiin.

Tiiviysmittauksen kaikki työvaiheet suorittivat TermoLog Oy:n edustajat joilla on voimassaolevat henkilösertifikaatit sekä tiiviysmittaukseen että lämpökuvaukseen (vuotokohtien paikantaminen).Tiiviysmittaus suoritettiin eurooppalaisen SFS-EN 13829 menetelmä B mukaisesti. Tiiveysmittauksilla määritettiin uuden terminaalirakennuksen ilmanvuotoluvut n50 [1/h] [per ilmatilavuus] sekä q50 [1/h] [per ulkovaipan pinta-ala].